Τι μένει στη Βρετανία

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που εισήγαγε τον σύγχρονο καπιταλισμό. Αυτό διαμόρφωσε ολόκληρη την κοινωνία. Οι βρετανικές επιχειρήσεις είναι υψηλά ανταγωνιστικές, συχνά ανήθικες και κάποιες φορές δρουν εκτός νόμου. Η βρετανική πολιτική ορίζεται από τον διπολικό της ανταγωνισμό μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Η αίθουσα της Βουλής έχει χτιστεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε οι … Continue reading Τι μένει στη Βρετανία

What is left in Britain?

Britain was the first country to introduce modern capitalism. This has shaped the entire society. British companies are highly competitive, often playing fast and loose and sometimes outside of the law. British politics is defined by its binary competition between left and right. Parliament’s house of commons is constructed that way, two sides opposing each … Continue reading What is left in Britain?

Blight(y)

Large parts of English society, including many working class people, have joined in a nationalist frenzy. They blame immigrants for most problems, European countries for a few others and at the same time dream about starting new imperial adventures. This has become mainstream politics in Britain. Additionally, the far right is campaigning to get Muslims … Continue reading Blight(y)